Inicio de la web
Inicio
Mercadillo
Mercadillo
Biblioteca Rosaspage
Biblioteca Rosaspage
Libros
Libros
Comics
Comics
Juegos y juguetes
Juguetes
Miniaturas y hobby
Miniaturas
Temas variados
Cajón de sastre
El mundo de Rosa
Rosa y su mundo
 Ara és l’hora. Units per un país nou


Malgrat que Rosaspage.com no és un web de temàtica política i està dirigida cap a persones de parla castellana que ens segueixen bàsicament d'Espanya i d'Amèrica Llatina, el fet d'ubicar-se físicament a Catalunya provoca que no sigui insensible a la situació actual del nostre poble.

Una bona majoria de catalans i catalanes (entre elles les persones que realitzem aquest web) desitgem votar en una consulta vinculant la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou país a Europa amb entitat política pròpia.

Aquesta consulta ha estat fixada per la Generalitat de Catalunya el proper dia 9 de Novembre de 2014 malgrat l’oposició del Govern Espanyol i alguns partits politics, entre ells el que en aquest moment governa l'Estat Espanyol i el principal partit de la oposició.

Tal és la situació actual i és per això que, des de l’àmbit civil s’han proposat una sèrie d’activitats reivindicatives i pacífiques a fi que es realitzi aquesta consulta, sol•licitant per la seva banda el vot positiu per a que Catalunya esdevingui un nou país dins d'Europa.

Rosaspage.com se suma a aquesta campanya amb la intenció de donar a conèixer entre les persones que la visiten les activitats proposades. Si vostè està interessada en participar en elles, fer-se voluntari o simplement te curiositat per saber més sobre el tema el convidem a visitar el web Ara és l’hora. Units per un país nou essent el seu enllaç http://www.araeslhora.cat/ca/


A pesar que Rosaspage.com no es una web de temática política i básicamente está dirigida hacia personas de habla castellana tanto de España como en América Latina, el hecho de ubicarse físicamente en Catalunya hace que no sea insensible a la situación actual de nuestro pueblo.

Actualmente una buena mayoría de catalanes y catalanas, (entre ellas las personas que realizamos esta web), deseamos votar en consulta democrática y vinculante la posibilidad que Catalunya se convierta en un nuevo país de Europa con entidad política propia.

Esta consulta ha sido fijada por la Generalitat de Catalunya (máximo representante del pueblo catalán) el próximo día 9 de Noviembre de 2014 pese a la oposición del Gobierno Español y varios partidos políticos, entre los que se encuentra la oposición al partido que gobierna el Estado Español.

Tal es la situación actual y es por esta razón que, desde el ámbito público catalán se han propuesto una serie de actividades reivindicativas y pacíficas a fin de solicitar tanto la consulta como el voto positivo para que Catalunya se convierta en un nuevo país de Europa.

Rosaspage.com se suma a esta campaña con la intención de dar a conocer entre las personas que la visitan dichas actividades.

Si usted tiene interés en participar en ellas, hacerse voluntario/a o simplemente tiene curiosidad por saber más sobre el tema le invitamos visitar la web Ara és l'hora. Units per un pais nou y cuyo enlace es http://www.araeslhora.cat/ca/