Inicio de la web
Inicio
Mercadillo
Mercadillo
Biblioteca Rosaspage
Biblioteca Rosaspage
Libros
Libros
Comics
Comics
Juegos y juguetes
Juguetes
Miniaturas y hobby
Miniaturas
Temas variados
Cajón de sastre
El mundo de Rosa
Rosa y su mundo
 9N 2014. Tu hi participes. Tu decideixes


El dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un procés de participació ciutadana en què crida els catalans i les catalanes i les persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.

Alhora, i per fer possible la citada consulta, el Govern de la Generalitat de Catalunya demana l’ajut d’un mínim de 20.000 persones voluntàries, les quals poden inscriure’s mitjançant el web http://www.participa2014.cat

Malgrat que Rosaspage.com no és un web de temàtica política i està dirigida cap a persones de parla castellana que ens segueixen bàsicament d'Espanya i d'Amèrica Llatina, el fet d'ubicar-se físicament a Catalunya provoca que no sigui insensible a la situació actual del nostre poble.

Al mateix moment amb aquest escrit Rosaspage.com també es vol manifestar que el nostre web es posiciona a favor del Sí i Sí a les preguntes “Vol que Catalunya esdevingui un estat” i “En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?” proposades en aquesta consulta.


El día 9 de noviembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya abre un proceso de participación ciudadana en el que llama a los catalanes y las catalanas y las personas residentes en Catalunya para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Catalunya.

Asimismo, y para hacer posible la citada consulta, el Govern de la Generalitat de Catalunya solicita la ayuda de un mínimo de 20.000 personas voluntarias, las cuales pueden inscribirse mediante la web http://www.participa2014.cat

Aunque Rosaspage.com no es una web de temática política y está dirigida hacia personas de habla castellana que nos siguen básicamente de España y de América Latina, el hecho de ubicarse físicamente en Cataluña provoca que no sea insensible a la situación actual de nuestro pueblo.

Paralelamente con este escrito Rosaspage.com también se quiere manifestar que nuestra web se posiciona a favor del Sí y Sí a las preguntas "¿Quiere que Cataluña se convierta en un estado?" y "¿En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente?" propuestas en esta consulta.